Webshop

Welkom in de webshop van PKN De Bilt. 

U kunt diverse zaken in deze webshop regelen:

  • Collectebonnen bestellen
  • Kerkbalans
  • Giften voor de diaconie en het college van kerkrentmeesters